Δομή Συλλόγου

Πρόεδρος και Διευθυντής Ακαδημίας

ΜΙΧΑΗΛΊΔΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ

Τεχνικός Υπεύθυνος

ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΜΠΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΜΠΑΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΟΥΤΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΣΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ